Rekrutacja
Dodane przez admin dnia 13 kwi, 2013 o 02:46 PM | Jesteś w kategorii | z 0 Komentarzy

ŻŁOBKI- wnioski przyjmowane są od 1 do 31 marca każdego roku

 • Do żłobka przyjmowane są dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat, zamieszkałe na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
 • Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest złożenie tylko w jednym dowolnie wybranym żłobku miejskim„Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” – dostępnej na stronach www poszczególnych placówek.
 • W przypadku, gdy liczba miejsc w żłobku jest mniejsza niż liczba dzieci oczekujących na przyjęcie,o kolejności przyjęcia dziecka do żłobka decyduje pierwszeństwo określone w ust. 8, według wskazanej tam kolejności.W przypadku gdy liczba miejsc będzie mniejsza niż liczba dzieci oczekujących na przyjęcie w tej samej sytuacji co do pierwszeństwa, o kolejności przyjęcia dziecka do żłobka decyduje data złożenia dokumentów.

Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci:

 • rodzicow/opiekunow prawnych pracujących w wymiarze pełnego etatu lub uczących się w systemie dziennym;
 • rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko;
 •  jednego lub obojga rodzicow/opiekunow prawnych ze znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności;
 •  z rodzin wielodzietnych (co najmniej troje dzieci);
 • mające jedno lub więcej rodzeństwa w danym żłobku;
 •  z rodzin zastępczych.

Przed oddaniem dziecka pod opiekę w żłobku konieczne jest przedłożenie przez rodzicow/opiekunow
prawnych zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z opieki żłobkowej.

PRZEDSZKOLA – przyjmowanie „Kart zgłoszeń dzieci do przedszkola” od rodziców dzieci już uczęszczających – do dnia 22 lutego do godz. 15.00. Przyjmowanie pozostałych „Kart zgłoszeń dzieci do przedszkola” od 1 do 15 marca do godz. 15.00,

 • Do przedszkoli miejskich w Gorzowie Wlkp. przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci:i:

 • w wieku 5 i 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne,
 •  matek lub ojców samotnie je wychowujących,
 •  matek lub ojców wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność
 • do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • już uczęszczające zgodnie z decyzją komisji rekrutacyjnej,
 • z obwodu szkoły podstawowej, w którego granicach znajduje się przedszkole,
 • zamieszkałe poza obwodem, ale w bliskim sąsiedztwie placówki (placówki, w których wystąpią podane przypadki określają ulice, których to dotyczy),
 • obojga pracujących rodziców,
 • rodzeństwa dzieci już uczęszczających,
 • z terenu miasta w najbliższym sąsiedztwie miejsca pracy rodzica,
 • z rodzin o najniższych dochodach (dochód miesięczny liczony netto z ostatnich 3 miesięcy w przeliczeniu na członka rodziny) – kryterium brane pod uwagę przy równej liczbie pkt.

 

 

 


Skomentuj

Musisz być zalogowany zaloguj się aby móć komentować.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej
Dowiedz się więcej