Alimenty dla dzieci
Dodane przez Dagmara Bandera dnia 6 mar, 2016 o 07:50 PM | Jesteś w kategorii Warto wiedzieć | z 0 Komentarzy

Drogie Mamy. Nazywam się Karolina Olechnowicz. Jestem jedną z Was. Na bieżąco udzielam się w naszej  radca prawny Karolina Olechnowicz Gorzów„fejsbukowej” grupie i podczytuję portal „Mamy w Gorzowie”. Prywatnie jestem mamą roześmianego sześciolatka, a z zawodu jestem radcą prawnym i prowadzę swoją kancelarię. Kilkukrotnie w naszej grupie spotkałam się z Waszej strony z problemami prawnymi, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego oraz prawa pracy. W miarę możliwości pomagałam Wam pisząc prywatne wiadomości, ale przyszło mi do głowy, że przecież nie wszystkie z nas piszą otwarcie o swoich problemach. Stąd pomysł, by wspólnie z portalem „Mamy w Gorzowie” otworzyć kącik prawny, w którym będę dla Was pisać artykuły w tematyce, m.in. prawa rodzinnego. Jeśli będziecie miały konkretne pytania lub pomysły na artykuły, piszcie śmiało, komentujcie pod artykułami, zgłaszajcie się do redakcji lub piszcie maile. W ten sposób wspólnie stworzymy miejsce, w którym każda z nas będzie mogła znaleźć pomoc w interesującej ją sprawie.

Na pierwszy ogień rzucam temat: Alimenty dla dzieci. Jest to zagadnienie, z którym zgłaszają się do mnie rodzice najczęściej.
Ile razy oglądając reklamy w telewizji lub przeglądając gazety widzimy taki piękny obrazek- wspaniały dom, ogromny zadbany ogród- a w nim dwoje kochających się i uśmiechniętych rodziców, a wokół nich gromadka szczęśliwych dzieci. Niestety w życiu nie zawsze jest tak bajkowo. Coraz częściej w swojej pracy spotykam się z sytuacją, że opieka nad dziećmi sprawowana jest przez jedno z rodziców, zazwyczaj przez matki. Jeżeli taka sytuacja jest następstwem rozwodu, rozstania partnerów życiowych lub braku zainteresowania dzieckiem przez ojca, który nigdy nie był w związku z matką małoletniego, sprawowanie opieki przez jednego rodzica nie musi oznaczać konieczności samodzielnego utrzymywania dziecka. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje bowiem, że oboje rodzice mają obowiązek łożenia na utrzymanie dziecka od momentu jego narodzin do czasu, kiedy osiągnie ono samodzielność. Warto od razu zaznaczyć, że moment ten nie powinien być jednak wiązany z chwilą ukończenia przez dziecko 18- tego roku życia. Kluczową kwestią jest natomiast kontynuacja nauki przez dziecko po osiągnięciu pełnoletniości.
Charakter świadczeń.
Wypełnienie obowiązku alimentacyjnego polega na dostarczaniu dziecku środków utrzymania i środków wychowania. Pierwsza grupa to m.in. żywność, odzież, opieka medyczna czy warunki mieszkaniowe. W drugiej grupie znajdują się m.in. zajęcia sportowe, naukowe, teatralne, wyjazdy na kolonie itp. Świadczenia  z drugiej grupy winny być zapewniane w miarę potrzeb. Jak to wygląda w praktyce? W pełnych rodzinach świadczenia te z reguły wypełniane są przez rodziców w naturze poprzez osobiste zaangażowanie rodziców. Po rozwodzie opiekun, który jest obowiązany do wypełniania obowiązku alimentacyjnego, zazwyczaj czyni to poprzez przekazywanie określonej sumy pieniędzy na zaspokojenie potrzeb dziecka.
Wysokość alimentów
Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Co to oznacza? Oba wskazane pojęcia pozostają we wzajemnej zależności. Usprawiedliwione potrzeby dziecka powinny być oceniane na podstawie wieku, miejsca zamieszkania dziecka, jego środowiska, ale także na podstawie możliwości zarobkowych zobowiązanego. Najczęstszym przypadkiem zwiększenia potrzeb dziecka jest zmiana szczebla kształcenia, np. z nauki przedszkolnej na szkolną, a następnie studia oraz koszty rosnące wraz z dojrzewaniem dziecka, np. żywność, odzież, nauka języków obcych. Warto jednak zawsze pamiętać, że górną granicę wysokości alimentów określają możliwości zarobkowe obowiązanego. Ustalając te wartości sąd weźmie jednak pod uwagę nie tylko faktycznie uzyskiwany dochód osoby obowiązanej, ale również zarobki, które mógłby osiągnąć gdyby dochował należytej staranności oraz wykorzystał wszystkie swoje umiejętności i wykształcenie. Co więcej, jeśli w toku procesu zostanie wykazany fakt uzyskiwania od obowiązanego nielegalnych dochodów, zostaną one uwzględnione przy określaniu jego możliwości zarobkowych. Z doświadczenia wiem, że osoby obowiązane do alimentacji na rzecz dziecka przedstawiają zaświadczenia o bardzo niskich dochodach, a ich wykształcenie, doświadczenie, wiek i stan zdrowia pozwalają na uzyskiwanie wyższych dochodów przy dochowaniu należytej staranności.
Jak uregulować alimenty?
Rodzice mogą ustalić wysokość alimentów dla dziecka w dwojaki sposób: sądownie lub w drodze porozumienia zawartego w formie umowy cywilno-prawnej. Najlepiej kiedy takie porozumienie będzie  dokonane w obecności notariusza i zostanie ujęte w akcie notarialnym. Co istotne taka umowa może stanowić tytuł egzekucyjny, jeżeli tylko znajdzie się w niej oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
Jeśli natomiast rodzice nie dojdą do porozumienia w tej kwestii, sprawa może zostać rozwiązana na drodze sądowej. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego, sąd wyda wyrok. Jeśli sąd zasądzi na rzecz małoletniego powoda alimenty, zaopatrzy ten wyrok od razu w rygor natychmiastowej wykonalności.

Samotne rodzicielstwo i obowiązek utrzymania dziecka spoczywający na jednym rodzicu może przerosnąć każdego. Warto pamiętać o tym, że oboje rodzice mają obowiązek łożyć na utrzymanie dziecka od momentu jego narodzin do czasu kiedy się ono usamodzielni. Zatem radzę każdemu samotnemu rodzicowi, by jednak zdecydował się na uregulowanie kwestii alimentacji. W pierwszej chwili cała procedura może przerażać, jednak zdecydowanie warto podjąć ten trud.

Radca prawny
Karolina Olechnowicz
Kancelaria Radcy Prawnego PRO- IUSTITIA
uL. Mieszka I 39/55, Gorzów Wlkp.
www.pro-iustitia.pl


Skomentuj

Musisz być zalogowany zaloguj się aby móć komentować.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej
Dowiedz się więcej